Synsregler i forbindelse med bilens forrude

Alle biler bliver indkaldt til syn.
Er din bil yngre end 4 år, vil det første syn af bil først være når den er 3 år gammel. Herefter bliver bilen indkaldt til periodisk syn hvert 2. år. 

Det er ikke længere muligt at få synet en bil, hvis der er revner eller stenslag i forruden i bestemte områder.

I maj 2018 kom der nye synsregler fra Trafikstyrelsen. Det betyder, at ruden opdeles i 2 felter: indenfor bilens viskerfelt og uden for viskerfeltet. Generelt blev synsreglerne skærpet i 2018, og flere biler forventes at blive kaldt til omsyn.
 
Du bør også  være opmærksom på, at i vores nabolande Sverige og Tyskland accepteres der ikke større skader i ruden.

De nye synsregler siger, at der skal være frit udsyn til spejle samt at evt. stenslag og revner ikke må hæmme udsynet.

Bilen kan ikke gå gennem syn hvis stenslag og revner ses som en hindring indenfor førens synsfelt, eller hvis udsynet hæmmes i det område, der rengøres af bilens vinduesviskere.
Bilen kan heller ikke godkendes, hvis der er revner, misfarvning, stenslag eller andet, der kan ses som fejl, hvis de hæmmer udsynet.

Skader i bilens viskerfelt

Når din bil skal synes, er det din synsmand, der skal vurdere om en revne eller et stenslag er til gene for dit omsyn. Hvis din synsmand vurderer, at det er til gene, vil det udløse et omsyn. Derfor er det en god idé at få repareret evt. stenslag inden syn. Når du får repareret et stenslag, minimerer det også risikoen for at stenslaget udvikler sig til en revne.

Skader udenfor bilens viskerfelt

Hvis du har et stenslag eller en revne i forruden uden for bilens viskerfelt, og din synsmand vurderer at det skal udbedres, vil det som regl give en betinget godkendelse. Det betyder, at din bil ikke skal til omsyn, men at den først er lovlig når skaden er lavet. I den forbindelse forventes det, at du får lavet reparationen umiddelbart efter synet er foretaget.

Ud over stenslag og revner vil synsmanden også kigge efter misfarvninger eller andet, der kan gøre dit udsyn dårligt. 

Krav til bilruder ved syn

Stenslag i førerens synsfelt nedsætter udsynet, og egentlige revner svækker forrudens brudstyrke. Det kan være katastrofalt ved sammenstød!

Derfor stiller Trafikstyrelsen krav til bilruderne, når bilen skal synes.

Helt overordnet gælder følgende regler og betingelser:
- Ruder i en bil giver udsyn og beskytter fører og passagerer.
- Ruder kontrolleres for skader ved visuel inspektion.
- Ridser eller skader efter stenslag kan nedsætte udsynet og forringe glassets styrke.